ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU BİLİM KURULU BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDER EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER - ÖZET GÖNDER SERGİ BAŞVURU

TAM METİNLERİN YAYINLANMASI

Değerli Katılımcılar,

ICOESS 2019’da sunulan bildirilerin tam metinlerinden hakem sürecinden sonra kabul edilenler ULAKBİM ve birçok uluslararası alan indeksinde taranan International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS) www.ijoess.com, International Journal Of Education Technology and Scientific Researches (IJETSAR) www.ijetsar.com ve International Journal of Eurasian Education and Culture (IJOEEC) www.ijoeec.com dergilerinde ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Tam metinler ayrıca “Bildiri Tam Metinleri Kitabı”nda yayınlanacak ve ISBN alınacaktır.