Bildiri Gönderimi ve Yazım Kuralları


Özet yazım kuralları şablonuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bildiri yazım kurallarına uygun örnek bildiri özetine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

ICOESS BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

 • Bildiri özeti hem Türkçe hem İngilizce (title, abstract, keywords) olarak sisteme yüklenmelidir.
 • Başlık içerikle uyumlu, Calibri yazı karakteri ile 12 punto ile iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Yazar unvan ve adları başlıktan sonra bir boşluk bırakılarak Calibri yazı karakteriyle 10 punto, kalın ve italik olarak, 1.15 satır aralığı ile ortalı yazılmalıdır. Üniversite/Kurum adları yazar adlarının hemen altında Calibri yazı karakteriyle 10 punto, italik olarak ortalı yazılmalıdır. (Bildiri özetleri sistem üzerinden değerlendirileceği için hakemler yazar isimlerini görmeyecektir)
 • Özet metni Calibri yazı karakteri ile 10 punto, 1.15 satır aralığıyla iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır. Özet metniaraştırmanın amacı, araştırmanın yöntemine ilişkin bilgiler içermeli ve 250-350 kelime arası olmalıdır.
 • Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler (keywords) verilmelidir.Yalnızca ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.  Özel isimler hariç diğer anahtar kelimelerin tamamı küçük harfle yazılmalıdır.
 • Sayfa kenarlıkları 2.5 cm olmalıdır.
 • Özette girinti kullanılmamalıdır.
 • Özet çalışmanın amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve önerileri içerecek şekilde en az 250 en fazla 350 kelimeden oluşmalıdır. Alt başlık kullanılmadan tek paragraf olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri özetleri, word formatında hazırlanmalıdır. Sisteme word dışında PDF vb formatta yüklenmemelidir.
 • Özette kaynakça kullanılmamalıdır. Ancak çalışmada ölçek kullanılmışsa ölçek için metin içi kaynakça kullanılır.
 • Bir kişi en fazla 3 bildiride yazar olarak yer alabilir.
 • Bildiri sunum süreleri en fazla 15 dakika ile sınırlı olacaktır.
 • Bildiri gönderme işlemleri online olarak www.icoess.com üzerinden yapılmaktadır. E-posta vb. gönderimler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Bildiri gönderme ile ilgili yaşanan sorun ya da sorularınız için avrasyakongresi@gmail.com  e- posta adresinden iletişim kurunuz.