ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU BİLİM KURULU BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDER EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER - ÖZET GÖNDER SERGİ BAŞVURU

KONGRE KONU BAŞLIKLARI

- Eğitim Bilimleri (Okul Öncesi, Sınıf , Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri Eğitimi, Matematik Eğitimi, BÖTE, Yabancı Dil Eğitimi,  Mesleki ve Teknik Eğitim, Beden Eğitimi, Eğitim Programları, PDR,  vb.)

- Antropoloji

- Arkeoloji

- Coğrafya

- Değerler Eğitimi

- Din Bilimleri

- Ekonomi

- Felsefe

- Hukuk

- İktisat

İletişim

İstatistik

- İşletme

Kamu Yönetimi

Maliye

- Psikoloji

Siyaset Bilimi

Sosyoloji

Spor

Tarih

Turizm

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Kültürü

Uluslararası İlişkiler

Yönetim ve Organizasyon