ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU BİLİM KURULU BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDER EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER - ÖZET GÖNDER SERGİ BAŞVURU
 • BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİM SON TARİHİ UZATILDI
  Değerli Bilim İnsanları,

  Gelen yoğun talep nedeniyle bildiri özet gönderim son tarihi 25 Şubat 2018'e uzatılmıştır. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

 • ÖĞRETMENLERİN GÖREVLİ İZİNLİ SAYILMASINA DAİR YAZI

   Öğretmenlerin görevli izinli sayılmasına dair yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

 • ULUSLARARASI KARMA SERGİ

   Kongremizde Uluslararası Karma SergiYapılacaktır. Sergi İçin "SERGİ BAŞVURU" Bölümünden Başvuru Yapabilirsiniz.

 • AKADEMİK TEŞVİK

   Kongremiz uluslararası kongre akademik teşvik kriterlerini taşımaktadır.

 • ICOESS - 2018 BİLDİRİ ÖZETLERİ

  2nd International Congress of Eurasian Social Sciences - 2018 (ICOESS) Bildiri Özetleri Kitabı için ISBN alınacaktır.

 • TAM METİNLERİN YAYINLANMASI

  Değerli Katılımcılar,

  ICOESS 2018’de sunulan bildirilerin tam metinlerinden hakem sürecinden sonra kabul edilenler ULAKBİM ve birçok uluslararası alan indeksinde taranan International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS) www.ijoess.com, International Journal Of Education Technology and Scientific Researches (IJETSAR) www.ijetsar.com ve International Journal of Eurasian Education and Culture (IJOEEC) www.ijoeec.com dergilerinde ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Tam metinler ayrıca “Bildiri Tam Metinleri Kitabı”nda yayınlanacak ve ISBN alınacaktır.


 •