ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU BİLİM KURULU BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDER EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER - ÖZET GÖNDER SERGİ BAŞVURU
 • AKADEMİK TEŞVİK

   Kongremiz yenilenen kongre akademik teşvik kriterlerini taşımaktadır. Kongremize Kırgızistan, Filistin, Kosova, Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere 5 farklı ülkeden katılım gerçekleşmiştir. 

 • ICOESS - 2018 BİLDİRİ ÖZETLERİ

  2nd International Congress of Eurasian Social Sciences - 2018 (ICOESS) Bildiri Özetleri Kitabı için ISBN alınacaktır.

 • TAM METİNLERİN YAYINLANMASI

  Değerli Katılımcılar,

  ICOESS 2018’de sunulan bildirilerin tam metinlerinden hakem sürecinden sonra kabul edilenler ULAKBİM ve birçok uluslararası alan indeksinde taranan International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS) www.ijoess.com, International Journal Of Education Technology and Scientific Researches (IJETSAR) www.ijetsar.com ve International Journal of Eurasian Education and Culture (IJOEEC) www.ijoeec.com dergilerinde ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Tam metinler ayrıca “Bildiri Tam Metinleri Kitabı”nda yayınlanacak ve ISBN alınacaktır.

 • KONGRE PROGRAMI

   Kongre Programına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ


 •